Zabudowania stajni

 

Zabytkowe zabudowania stajni, przeznaczone do remontu, łączą się z boczną bramą wjazdową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Parkowo - Dworski
i Folwarczny w Wiśniowej

 

 

38-124 Wiśniowa
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl